POW! Interaktív belőépítész koncepcióink bátraknak

Legújabb koncepcióink az építészet, belsőépítészet és a képzőművészet szerelemgyerekei.

Interaktív építészeti alkotások, melyek az emberrel és az épülettel harmóniában működnek, innovatívak és környezetbarát megoldásokat is hordoznak, emellett pedig emlékezetessé és könnyen beazonosíthatóvá tesznek minden teret, ezáltal növelve beruházásod értékét.  Jelenlétük segít kikapcsolódni pár percre, vagy éppen  közös munkára ösztönöz, a szabadban.  Megvalósításukat  közösségi terekbe, irodaházakba, iskolákba ajánljuk.

Fő feladatuk a figyelemfelkeltésen túl az elgondolkodtatás és az épületek élőbbé tétele a jelenlévő emberrel.

Lejjebb megnézheted, hogy mik is ezek a tervek:

Társszerzőink és angol nyelvű leírás a következő webcímen:

www.pow.hu

http://szakalbros.hu/

Hangmoha (hangmegjelenítő fal)
Egy térben tartózkodó emberek által keltett hangokat jeleníti meg. A hangok forrásának helyétől, a hangok intenzitásától és a hangmagasságtól függően folyamatosan változó mintázat rajzolódik ki akár a teljes falfelületen. A három paraméter szerint változó mintázat az emberi jelenléttel szorosan összefügg, az azt megjelenítő analóg kijelzőként, dinamikus képként foghatjuk fel. A megjelenítés technikája lehetővé teszi, hogy a hangesemények képei emlékszerűen megmaradjanak, késleltetve múljanak el a hang megszűnése után.
Az alkotás 2nm-es panelekből áll, melynek felületét az adott térben elhangzó bármely hangtevékenység egy bizonyos paraméterére érzékennyé tesszük. Minden egyes érzékelési ponthoz tartozik egy szűrő elektronika, mely előre beállított szempont szerint kapcsolja be a fémlapon a hátlapon elhelyezett fűtőpontokat. A fémlemez látszó felületét egyszínű termokromatikus festékkel borítjuk.
Amint valaki megszólal a várótérben, a mikrofon érzékeli a hangját és a beszélő helyének megfelelő ponton a falon bekapcsolja a megfelelő fűtőszálat. A fűtőszál felmelegíti a lemez adott pontját. Ennek hatására a termofesték elszíneződik. Amint a hangforrás megszűnik, a fűtőszál kikapcsol, de a fal lassabban hűl le, ezért egy ideig még látszik, hogy az adott helyen hangesemény történt.
Minél intenzívebb a hangforrás, annál jelentősebb a falon az elszineződés.
Ezzel a megjelenítési módszerrel megszűnik a kijelzőkre jellemző pixelesség, tükröződés vagy fényforrás jelleg. A fal hagyományos, festett felületnek tűnik, de a mintázat tetszőlegesen vezérelhető, így állandóan változó, mozgásban lévő, murális képzőművészeti alkotást kapunk.


A megérkezés terét olyan mikrofonokkal figyelnék, melyek a jelenlévő emberek hangkeltéseit (nem az elhangzott szavakat) fogják fel. Ezeket megszűrve skálázható jelet kapnak, amit a hangok intenzitása és frekvenciája (hangmagasság) is változtat. A falfelület minden egyes pontja megfelel a várótér egy-egy pontjának.
A falfelületre vékony fűtőszálakat hordanak fel, amelyek az adott megjelenítési helyeken vonalasan helyezkednek el. A fűtőszálakat vékony vakolattal borítják, és a falfelületet termokromatikus pigmentekkel kevert festékkel (termofesték) vonjuk be.
Amint valaki megszólal a várótérben, a mikrofon érzékeli a hangját és a beszélő helyének megfelelő ponton a falon bekapcsolja a megfelelő fűtőszálat. A fűtőszál felmelegíti a falat a fűtőszál vonalában. Ennek hatására a termofesték elszíneződik. Amint a beszéd megszűnik, a fűtőszál kikapcsol, de a fal lassabban hűl le, ezért egy ideig még látszik, hogy az adott helyen hangesemény történt.
Ezzel a megjelenítési módszerrel megszűnik a kijelzőkre jellemző pixelesség, tükröződés vagy fényforrás jelleg. A fal hagyományos, festett felületnek tűnik, de a mintázat tetszőlegesen vezérelhető, így állandóan változó, mozgásban lévő, murális képzőművészeti alkotást kapunk.

Légvirág

Ezzel az installációval az auditórium szellőzésének a jelenlévők létszámával összhangba hozását
valósítjuk meg úgy, hogy közben egy időben változó, dinamikus szobrot (fali dekorációt) képezünk. Az auditórium falára az ülőhelyek számával egyező mennyiségű szellőző lyukat helyezünk, melyek
egyesével vezérelve nyithatóak, így a mögöttük lévő (az épület gépészete által eleve hűtött-fűtött)
térből a nyitott szelepek számával arányos mennyiségben végezhető a terem friss levegő ellátása. Az
egyes szelepeket virágszerűen szétnyíló szirmok adják, melyek összecsukott (zárt) állapotban a
háttérpanel színével egyezően észrevétlenek.
Mivel a mennyezetre szerelt digitális kamera képének elemzéséből tudjuk, hogy hányan vannak a
teremben, a megfelelő számú szelep (virágszirmok) nyitásával biztosítja a rendszer az automatikus
szellőzést. A virágszirmok nyílásával életre kel a fali dekoráció, azok belső színes felületei a kinyílást
követően láthatóvá válnak.
Az egyes virágszirmok nyitott állapotát előfeszített rugók biztosítják. A nyitáshoz az egyes
virágszirmokhoz kapcsolódó nyítómotor a rugó ellenében kiengedi a szirmokat, így biztosítva szabad
áramlást az adott keresztmetszetben a levegőnek.
A fali dekoráció nem egy statikus murália, hanem a teremben jelenlévők számával vezérelt mozgó,
valóban lélegző “élőlény”.

Munker (dolgozz a szabadban!)

Napos, kellemes időben biztos sokszor érezted már, hogy milyen jó lenne a szabadban dolgozni. Ez néha még laptoppal sem olyan egyszerű. A munker egy szabadtérben elhelyezendő több fő befogadására is alkalmas munkaállomás, mely folyamatos wifi kapcsolatban áll a belső terekkel.


Csoportos munkára is alkalmas és pár perces frissítő sétára inspirál a kertben. Energiaellátását napkollektorok biztosítják, mely csak intenzív napsütésben töltődik és értelemszerűen lemerül, ezzel is inspirálva  a továbbköltözésre, másik munkaállomáshoz, vagy a belső irodatérbe.
Aki az állomás energiáját használja, saját bőrén tapasztalhatja meg, hogy mennyi energiát használ el, és amit elhasznált, az mennyi idő alatt töltődik újra megújuló energiaforrásokból.
Az állomás 3 vagy 7 fős, alaprajza követi a cég felépítésének struktúráját.
A munkaállomáshoz egy ösvény vezet, minden helyszín előtt egy jelzőfény mutatja a tárolt energiamennyiséget. Ezek fénye esténként kirajzolja a felhasznált energia mennyiségét, a merülőben lévő akkumulátorok fénye fokozatosan halványul.

Víznyom (vizenjárva)

A bevezető fő gyalogos útvonal mentén helyezkedik el az épület nyugati szárnyához csatlakozó mesterséges tó. A medence vízfelszínén apró, úszó objektumok helyezkednek el, melyek a vízfelület és annak közelében elhaladó emberek érzékeny kapcsolatára hívják fel a figyelmet egy egyszerű interakcióval.


A járda burkolatába eltérő felületi mintázattal rendelkező lépőkövek vannak beépítve. Ezek alatt lépésérzékeny légzsákok helyezkednek el, melyekből a nyomás hatására kiáramlik a levegő. Ez aktivizálja az úszó jeladókat, melyek ritmikus hullámzást generálnak a vízfelszínen. A burkolaton végighaladó emberek, ezáltal, akarva-akaratlanul interferáló hullámjelenséget generálnak a medencében.
Az energiát az ember mozgási energiája és súlya generálja.

Terveink a Pannon Art Pályázatra készültek, az új Pannon székház épületéhez.

Néhány látványterv a már majdnem elkészült székházról:

Back to top